Legea revolutionarilor din 1989

Inchirierea unor locuinte din fondul locativ de stat pentru luptatorii sau urmasii martirilor care au contribuit la victoria Revolutiei din 1989.

Acte necesare pentru a fi prezentate impreuna cu solicitarea de inscriere pe lista de prioritati la categoria beneficiari ai Legii 341/2004, in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de stat.

Publicata în Monitorul Oficial nr. 654 / 20 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989.

  1. cerere de mana
  2. copii xerox dupa: CI/BI, certificate de nastere, casatorie, sentinta de divort (dupa caz), diplome studii superioare (dupa caz)
  3. adeverinta de venit, cupon de pensie, cupon de somaj, cupon indemnizatie revolutionari, sau declaratie notariala ca nu este incadrat/a in munca si nu realizeaza venituri (pentru ambii soti)
  4. certificate medicale (dupa caz)
  5. copie contract sau extras CF de la adresele din CI/BI (pentru ambii soti)
  6. declaratie notariala ca nu detine, nu a detinut sau instrainat locuinta proprietate personala dupa 01.01.1990 (pentru ambii soti)
  7. dovada faptului ca a detinut drept locativ intr-un imobil retrocedat la proprietar (contract de inchiriere, instiintare de predare a imobilului) – dupa caz
  8. sentinta de evacuare definitiva irevocabila si executorie insotita de somatie emisa de executorul judecatoresc si proces verbal de evacuare intocmit de executorul judecatoresc (dupa caz) sau notificare de la proprietar transmisa prin intermediul executorului judecatoresc pentru motivele prevazute la art.14 alin.21 lit.a si/sau b din OUG nr.40/1999 modificata prin Legea nr.241/2001 – (dupa caz)
  9. brevet/certificat revolutionar.
Pot solicita inscrierea pe lista de prioritati doar persoanele care au domiciliul stabil in orasul Otelu Rosu.

 

Print Friendly